Pielgrzymki do Grecji

Św Paweł – Apostoł Narodów 

terminy:   

  1. termin I :   12.05 – 23.05.2018 
  2. termin II :  16.06 – 27.06.2018
  3. termin III :   8.09 – 19.09.2018
  4. termin  IV:  13.10 – 24.10.2018

 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia miejsc, w których dwa tysiąclecia lat temu Apostoł Paweł tworzył fundamenty chrześcijaństwa. Odwiedzając takie miejscowości jak Filipii, Veria, Thessaloniki, Ateny, Korynt podążymy śladami świętego Pawła, dzisiaj nazywanym Apostołem Narodów.

korynt-1         minoan-liniapromowa

W naszej ofercie przygotowaliśmy 3 propozycje śladami Apostoła Pawła, które możemy rozszerzyć o dzisiejszą Turcję, w której się urodził między 8 a 10 r. n.e. oraz Italię, w której zakończył życie.

Oferty pielgrzymki do Grecji:

GR-RAJ 1: Apostoł Paweł – Grecja
GR-RAJ 2: Apostoł Paweł – Grecja – Italia
GR-RAJ 3: Apostoł Paweł – Grecja – Turcja